RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Začíná výstavba lávky přes dálnici D10, od víkendu musí řidiči v úseku snížit rychlost

Na dálnici D10 bude v příštích dnech instalováno přechodné dopravní značení v úseku před sjezdem do Mnichova Hradiště ve směru od Prahy i za nájezdem na dálnici z Mnichova Hradiště ve směru na hlavní město. Důvodem je zahájení stavebních prací na lávce pro pěší a cyklisty na Horku. Řidiči musí dbát zvýšené opatrnosti zejména při nájezdu ve směru na Prahu a respektovat veškeré dopravní značení.

Instalace dopravního značení si o víkendu vyžádá dílčí omezení, následně bude v místě probíhající stavby snížena maximální povolená rychlost a provoz bude v obou směrech probíhat ve dvou pruzích – krajní odstavné pruhy budou stavební firmou zabrány.

V budoucnu si stavba vyžádá i krátkou úplnou uzavírku dálnice v dotčeném místě – ta je zatím plánována na září. Vyžádá si ji usazování vlastní konstrukce lávky.

Nová lávka bude znamenat bezpečnou cestu z Mnichova Hradiště východním směrem

Nové přemostění dálnice D10 u Mnichova Hradiště má za cíl nabídnout bezpečnou cestu pěším a cyklistům mířícím z Mnichova Hradiště východním směrem dále do Českého ráje. Stávající možnost překonání dálnice D10 po frekventované silnici II/268 je z pohledu bezpečnosti nevyhovující.

Pozice pro novou lávku je určena historickou stopou Husovy aleje, která je i dnes významným krajinotvorným prvkem. Tato převážně lipová alej byla přerušena stavbou dálnice D10, kdy její část od dálnice k městu je i v současnosti využívána k procházkám a oddechu. Navazující část za dálnicí je z důvodu omezené dostupnosti již takřka zapomenutou historickou stopou.

Projekt nové lávky pro pěší a cyklisty oživuje historickou cestu, ale především vytváří nové propojení dálnicí D10 značně fragmentované krajiny.

About Author