RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V Mladé Boleslavi se od ledna zvýší ceny vodného a stočného

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav na svém jednání posoudilo všechny závazné podmínky vyplývající pro společnost z poskytnutých dotací a při zohlednění tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářského majetku schválilo zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2024. Od 1. ledna tak lidé zaplatí za vodné 69,79 Kč/m3 a za stočné 59 Kč/m3, tedy celkem 128,79 Kč/m3 včetně DPH. Vodné a stočné se tak v součtu v porovnání s cenami roku 2023 v průměru zvýší o 5,92 %.

Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 3,93 Kč/m3 včetně DPH a stočného o 3,26 Kč/ m3 včetně DPH. Pro čtyřčlennou rodinu, které je účtováno vodné i stočné, toto navýšení představuje 85 Kč na měsíc.

Novelizací zákona o DPH dochází u vodného a stočného od 1. 1. 2024 k úpravě DPH z 10 % na 12 %. Vzhledem k platnosti cen od 1. 1. 2024 bude množství odebrané vody u spotřebitelů určeno buď odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

zdroj: mb-net.cz

About Author