RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mladá Boleslav chystá revitalizaci dalšího vnitrobloku – město získalo grant

Město Mladá Boleslav zrevitalizuje vnitroblok na severním sídlišti v prostoru mezi bytovými domy Jana Palacha 1107 – 1112 a 17. listopadu 1331 – 1334. Na projekt Zlepšení mikroklimatických podmínek v lokalitě Na Radouči získalo částku přesahující 11 milionů korun z Norských fondů. Projektová dokumentace je již dokončená.

Město při plánování projektu vycházelo z adaptační strategie na změnu klimatu, kterou si s podporou z Norských fondů nechalo zpracovat v roce 2021. Ze získaných dat mimo jiné vyplývá, že jednou z nejzranitelnějších lokalit při vlnách sucha a horka na území katastru města je právě severní sídliště.

Připravovaný projekt revitalizace vnitrobloku, který se nachází poblíž křižovatky ulic Na Radouči a Jana Palacha, zahrnuje celkovou úpravu prostoru, osazení nové zeleně, vytvoření vodních prvků, dětského hřiště a dalšího mobiliáře. Vnitroblok díky úpravám získá přívětivější tvář, bude atraktivnějším místem pro trávení volného času a v celé lokalitě dojde ke snížení rizik spojených s klimatickými změnami v dalších desítkách let.

„Jsem rád, že tento vnitroblok proměníme k hezčímu. Jedná se o další z projektů, na který se nám podařilo vyjednat externí prostředky, v tomto případě z Norských fondů,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška.

Grant z Norských fondů činí přes 9,5 milionu korun a příspěvek Státního fondu životního prostředí České republiky přesahuje 1,6 milionu korun.

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují vzájemné vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

ZDROJ: MB-NET.CZ

About Author