RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V mladé boleslavi bylo slavnostně otevřeno nové oddělení se zvláštním režimem

V Mladé Boleslavi vzniklo díky nástavbě na areálu Domu seniorů v Olbrachtově ulici speciální oddělení, které bude sloužit jako domov se zvláštním režimem s kapacitou 23 lůžek, z toho 18 v nově vybudovaném objektu. Slavnostního otevření tohoto zařízení, jehož stavba začala v listopadu 2021, se v úterý 12. března zúčastnili zástupci města včetně prvního náměstka primátora Jiřího Boušky a náměstkyně Miroslavy Kašpárkové, zástupců Středočeského kraje, Nadačního fondu Škoda Auto a dalších hostů.

„Jsem rád, že se podařilo dotáhnout tento opravdu potřebný projekt do konce, i když to nebylo nikterak jednoduché. Těší mě, že jsme společným úsilím spolu s krajem, Nadačním fondem ŠA a díky dotaci MPSV rozšířili repertoár sociálních služeb, jsem za tuhle spolupráci opravdu vděčný,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška.

Oddělení se zvláštním režimem je novou sociální službou, která dosud v Mladé Boleslavi i v celém regionu chyběla. „O tuto službu je opravdu veliký zájem, o čemž svědčí i to, že už nyní máme přes 80 žádostí od potenciálních klientů,“ uvedla ředitelka Domu seniorů Světlana Kubíková. Vysvětlila také, že jednotlivá místa se budou obsazovat postupně, aby si klienti na přechod do nového prostředí měli čas zvyknout a přizpůsobit se. První klientka nastoupí už ve čtvrtek, oddělení by mělo být plně obsazeno do poloviny dubna.

Radní Středočeského kraje Martin Hrabánek kromě poděkování všem zúčastněním a ocenění spolupráce také zdůraznil, že stavba nebyla jednoduchá ani pro stávající klienty Domu seniorů, část z nich se dokonce musela na několik měsíců odstěhovat do prostor Na Celně, které propůjčila Klaudiánova nemocnice. „Tento projekt je skutečně unikátní šíří zapojení různých subjektů a věřím, že zařízení bude sloužit ke spokojenosti klientů, jejich rodin a celého personálu,“ dodal.

Takzvaný domov se zvláštním režimem je pobytovou sociální službou určenou lidem s duševním onemocněním či demencemi, vyžadujícími pravidelnou péči. Nástavba vznikla přestavbou stávající nevyužívané terasy mezi domovem seniorů a DPS v bývalých Žižkových kasárnách.

Dvě patra jsou provozně přímo napojena na stávající provoz domova seniorů, včetně zajištění doplňkových služeb, jako je například prádelna či kuchyně.

Majitelem budovy je město Mladá Boleslav, zřizovatelem Domu seniorů je ale Středočeský kraj, obě instituce pracují v kooperaci.

Celkové náklady na výstavbu DZR v Olbrachtově ulici jsou vyčísleny na více než 51 milionů korun, které kromě nákladů na vlastní stavbu zahrnují i náklady na administraci veřejné zakázky, projektovou dokumentaci a vybavení.

Hlavním investorem stavby je město, dotaci ve výši téměř 15 milionů korun poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj přispěl částkou 3,4 milionu korun a obdobnou částku, která byla využita na vybavení, přidal Nadační fond Škoda Auto. Krajský úřad zajistí personální obsazení nového oddělení včetně mzdových a provozních nákladů.

Zdroj/foto: mb-net.cz

About Author