RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Středočeský kraj uvolnil ze svého rozpočtu na zdravotnictví bezmála 253 mil. korun

Dohromady cca 253 mil. korun schválili krajští zastupitelé do středočeského zdravotnictví. Příspěvky se týkají zajištění lékařské pohotovostní služby, provozu protialkoholních záchytných stanic i dětského centra. Zastupitelé schválili také poskytnutí investičních dotací pro krajské nemocnice.

„Zdravotnictví nejsou jenom nemocnice, jsou to i další služby, které musí zajišťovat kraj. Jsem rád, že se nám daří udržovat provoz sítě pohotovostí, že nedochází k omezování ordinačních hodin, takže lidé mohou mít jistotu, že v případě zdravotních potíží mají kde najít pomocnou ruku. Nedílnou součástí je i zajištění činnosti dětského centra nebo záchytek, což jsou činnosti plně nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, za jejichž zajištění odpovídá kraj,“ uvedl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Na provozování sítě pohotovostí v letošním roce Středočeský kraj vyhradil 45 milionů korun. Pro nemocnice založené Středočeským krajem je vyčleněno zhruba 24 milionů korun, pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb lůžkové a ambulantní formy péče na území kraje jde o 19,5 mil. Kč. Zbývajících bezmála 1,5 mil. korun zůstane zatím jako rezerva. Lékařskou pohotovostní službu ve Středočeském kraji zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy nemocnice, kde jsou v případě potřeby k dispozici navazující odborná vyšetření. Výjimkou je pohotovost v oboru zubní lékařství, kde jsou služby zajištěny v rámci některých vybraných nemocnic či nasmlouvané přímo s ordinacemi.

Dalších bezmála 33 milionů korun z krajského rozpočtu půjde na zajištění provozu protialkoholních záchytných stanic a dětského centra v Mladé Boleslavi. Jde o takzvané činnosti nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z celkové částky 32,8 mil. Kč bude 8,8 mil. korun použito na pokrytí výdajů protialkoholních záchytných stanic, zbývajících 24 milionů korun je určeno na provoz Dětského centra v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav. „Financování provozu záchytných stanic je závislé na příspěvcích kraje, potažmo na nepovinných příspěvcích obcí a na výběru poplatků za službu od klientů. Vzhledem ke skladbě klientů jsou tyto poplatky však často jen těžko vymahatelné,“ připomněl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. Středočeský kraj zajišťuje tuto službu při nemocnici v Mladé Boleslavi a prostřednictvím Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. V kladenské nemocnici jsou pak podnapilým lidem k dispozici takzvaná expektační lůžka, na nichž mohou krátkou dobu pobývat.

Zastupitelé schválili také poskytnutí investičních dotací pro krajské nemocnice. Dohromady jde o 174,6 mil. korun. Například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov dostane na dofinancování rekonstrukci spalovny 40 milionů korun, kladenská nemocnice získá na dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod a sanaci venkovní kanalizace 45 milionů korun a příbramská nemocnice koupí nový CT přístroj za 30 milionů korun. „ Část z celkové vyčleněné částky jde opět do rekonstrukce a modernizace prostor a vybavení, avšak nesmí se zapomínat, že investovat je nutné i do obslužných či doplňkových provozů nemocnic, které jsou nezbytné pro zachování jejich chodu či jejich přínos přesahuje i do jiné oblasti, než je čistě zdravotnictví,“ uvedl náměstek Pavlík.

Zdroj: kr-stredocesky.cz / foto: klaudianovanemocnice.cz

About Author