RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Zastupitelé Mladé Boleslavi schválili rozpočet na rok 2024

Zastupitelé Mladé Boleslavi schválili rozpočet města pro rok 2024. Příjmy a výdaje rozpočtu po zapojení financování přesahují dvě miliardy korun (2 058 048,17 Kč). „Rozpočet byl připraven jako schodkový. Schodek činí 141 799,41 tis. Kč. V rámci financování se počítá s doplněním zdrojů rozpočtu o částku 56 002,00 tis. Kč ze zůstatku na rozpočtových účtech města k 31. 12. 2023 a s čerpáním investičních úvěrů v objemu 169 265,94 tis. Kč. Pro hlasovalo 24 z přítomných 31 zastupitelů,“ informovala mluvčí města Šárka Charousková.

Naproti tomu jsou započítány splátky jistin úvěrů na investice z minulých let v celkovém objemu 83 468,53 tis. Kč. Na dofinancování investic je navrhováno použít 13 mil. Kč z předpokládaného hospodářského výsledku podnikatelské činnosti města.

Navrhované investiční výdaje jsou přibližně ze tří čtvrtin pokryty vlastními zdroji města. Na zbývající objem se počítá s investičním úvěrem.

V průběhu rozpočtového roku budou dále zapojovány na financování investic i prostředky získané z dotací.

Investiční výdaje v rozpočtu přesahují sumu 701 mil. Kč. Z toho činí stavební investice 624 mil. Kč, nákup nemovitostí a investice na kap. 03 v objemu 33 mil. Kč, investice odboru dopravy 37 mil. Kč na kap. 09, investice do bezpečnosti ve městě v objemu 2,4 mil. Kč a nákup dlouhodobého movitého majetku za necelých 5 mil. Kč.

Z celkového objemu stavebních investičních akcí je plánováno 95,4 mil. pro oblast školství, přes 24 mil. pro sociální oblast, více než 220 mil Kč na pozemní komunikace včetně cyklostezek a chodníků, téměř 43 mil. na kulturu a volnočasové aktivity obyvatel města, 54 mil. na zlepšení životního prostředí a zbývající část na ostatní projekty – včetně příměstských částí, odpadového hospodářství, modernizace majetku ve správě Městské společnosti sportovní a rekreační areály a přípravy projektové dokumentace dalších akcí.

Poslechněte si:

About Author