RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Přeložka silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice má stavební povolení

Krajský úřad Středočeského kraje vydal stavební povolení pro 8200 metrů dlouhou přeložku silnice I/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy a 2 mimoúrovňové křižovatky.

Plánovaná přeložka začíná na v současné době rekonstruované mimoúrovňové křižovatce Kosmonosy s dálnicí D10. Dále trasa pokračuje přes pole, severně míjí závod automobilky Škoda a prochází mezi obcemi Plazy a Valy. Zde je navržena 646 m dlouhá přeložka silnice III/2768, která kříží hlavní trasu nadjezdem. Severně míjí vrch Horka a Židněves. Na východním konci obce je navržena mimoúrovňová křižovatka Židněves. Její větve jsou napojeny do okružní křižovatky (o vnějším průměru 60 m) na stávající silnici I/16. Větev křižovatky je přes silnici I/16 převedena nadjezdem. Přeložka je pak vedena severně kolem Sukorad, prochází mezi obcí a bývalým zemědělským areálem, kde kříží mostem přeložku silnice III/27612, která bude měřit 290 m. Mezi Sukorady a Martino¬vicemi je plánována mimoúrovňová křižovatka Martinovice. Větve křižovatky budou zapojeny do dvou okružních křižovatek (u obou je vnějším průměr 40 m), do kterých bude napojeno obratiště autobusu Martinovice a připojení čerpací stanice. Před mostem přes Přepeřský potok se trasa napojuje do stopy původní silnice I/16. Stávající most přes Přepeřský potok bude zbourán a postaven v nové poloze. Stavba končí za parkovištěm. Pro snížení hlukové zátěže počítá projekt s instalací dvou protihlukových stěn.

Uvedení stavby do provozu se předpokládá v roce 2027. Odhadované náklady činí 1575,87 mil. Kč bez DPH.

Zdroj/foto: Ředitelství silnic a dálnic

About Author