RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Začala stavba mimoúrovňového přemostění dálnice D10 a Průmyslové ulice v Kosmonosích

Ve čtvrtek 14. září byla oficiálně zahájena stavba mimoúrovňového přemostění dálnice D10 a Průmyslové ulice v Kosmonosích. Práce budou probíhat za nepřerušeného provozu, pouze s dopravním omezením a stavba má být dokončena v polovině roku 2025.

Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10. Přemostění dálnice se posune na sever a je navrženo jako okružní křižovatka nad stávající dálnicí D10. Dodavatelem stavby je společnost Eurovia CS, která největší stavbu na dálnici D10 za poslední roky postaví za cenu 736,9 milionu korun bez DPH.

Nejzatíženější dopravní směry jsou doplněny ve směrech pravého odbočení přímými průjezdy. Úprava dálnice D10 začíná cca 830 m před stávající mimoúrovňovou křižovatkou a končí cca 830 m za stávající mimoúrovňovou křižovatkou. Prstenec okružní MÚK je navržen jako dvoupruhový o vnějším průměru 140 m. Do prstence je zaústěno celkem devět dalších komunikací včetně budoucí přeložky silnice I/16 na Jičín.

FOTO: MB – NET.CZ

About Author