RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V Kosmonosech skončila pětiletá rekonstrukce lokality pod zámkem

V Kosmonosech došlo v úterý k přejímce i ke kolaudaci poslední 5. etapy rekonstrukce komunikací v lokalitě pod zámkem. Skončilo tak pětileté období oprav.

Završil se tak proces postupné etapovité rekonstrukce celého JZ kvadrantu Kosmonos, který byl zahájen v roce 2016 přípravou projektové dokumentace a od roku 2019 postupnou realizací. Každá z etap zahrnovala nejen výstavbu nových vozovek, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a nových sadovnických úprav, ale vždy tomu všemu předcházela i rekonstrukce podzemních inženýrských sítí – plynu, vodovodu, kanalizace a v prvních dvou etapách i elektrické rozvody NN. Souběžně s výstavbou chodníků došlo i k pokládce nové optické sítě.

Celková investice města pro všechny etapy činila celkem 85.36 mil. Kč, přičemž odhad nákladů v roce 2018 byl o osm milionů korun vyšší. Pro město Kosmonosy je to velmi dobrá vizitka.

V součtu s ostatními správci podzemních sítí však celková investice do celé předmětné lokality překročila částku 170 mil. Kč.

Foto: kosmonosy.cz

About Author