RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi se dočká rozšíření – stavba by měla začít letos

Radní Mladé Boleslavi schválili zadávací dokumentaci pro vypsání nadlimitní veřejné zakázky na kompletní rozšíření třídy Václava Klementa. Jak informoval první náměstek primátora Jiří Bouška, město tak na své straně splnilo všechny důležité podmínky pro přípravu této mimořádně velké investice. Vypsat veřejnou zakázku ovšem musí Středočeský kraj a teprve po výběru zhotovitele bude možné upřesnit, kdy konkrétně v letošním roce začne vlastní stavba.

Vlastní stavba by měla trvat 25 měsíců. Náměstek Jiří Bouška vyjádřil naději, že ŘSD plynule naváže po rozšíření třídy v Klementa na dlouho chystanou přestavbu kruhové křižovatky této třídy s Průmyslovou ulicí.

Statutární město uzavřelo se Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 4. března 2019 Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „Kompletní rozšíření Tř. Václava Klementa (bez křižovatky I/38 s TVK“). Město se v této smlouvě zavázalo zajistit projektovou dokumentaci včetně vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, autorského dozoru a komplexní majetkoprávní přípravy, a finančně zajistit ze svého rozpočtu stavební část stavebních objektů, které nejsou součástí komunikace, bezúplatně převést všechny pozemky pod komunikací vybudované v rámci této akce na Středočeský kraj a udržovat dešťovou kanalizaci na nově vybudovaném úseku komunikace.

Středočeský kraj se zavázal použít zpracovanou projektovou dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a finančně zajistit stavební objekty, které jsou součástí komunikace. Předpokládaná maximálně přípustná hodnota veřejné zakázky za objekty všech tří zadavatelů činí 277.316.275,31 Kč bez DPH a současně předpokládaná maximálně přípustná hodnota stavebních objektů hrazených městem činí 85.231.477,24 Kč bez DPH. Tato částka bude stanovena jako maximálně přípustná. Předpokládaná výše dotace činí celkem 28.985.004,63 Kč. V případě nepřiznání dotace na cyklostezku, nebude cyklostezka provedena v plném rozsahu, budou provedeny pouze nejnutnější návaznosti v křižovatkách a hodnota díla hrazeného městem bude snížena na 60.959.057,39 Kč bez DPH.

Rozšíření se týká třídy Václava Klementa v úseku od Bondy centra až ke křižovatce s ul. 17.listopadu. Jedná se o komunikaci č. III/0167. Nově rozšířená komunikace je koncipována jako směrově rozdělená s počty jízdních pruhů 2×2 až 2×3. Zálivy zastávek autobusové dopravy jsou navrženy mimo tyto pruhy. V místech křížení s ostatními ulicemi budou stavební práce probíhat i v napojovaných úsecích. Stavba bude rozdělena do 9 etap. 

zdroj: mb-net.cz

About Author