RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Strážníci zabránili založení černé skládky a následně do nemocnice doprovodili muže pod vlivem drog

Mladoboleslavští strážníci zabránili založení černé skládky a poté krotili muže pod vlivem drog. Oba případy řešili během pátečního večera.

„Ve 22.50 hodin zjistil operátor kamerového systému v ulici Zalužanská muže a ženu, kteří z bytového domu vynášeli kusy nábytku a odkládali je u podzemních kontejnerů. Strážníci vyzvali osoby k prokázání totožnosti a následně je poučili o správném způsobu likvidace odpadu. Muž následně po upozornění strážníka naložil všechen nábytek na přívěsný vozík a následující den vyveze odpad do sběrného dvora. Byl upozorněn, že pokud tak neučiní a nábytek bude u kontejnerů, bude řešen za přestupek v nejvyšší částce, kterou přestupkový zákon umožňuje,“ uvedl ředitel Městské policie Tomáš Kypta.

Takto se opět podařilo zabránit znečištění komunikace a založení černé skládky, které se každý den, díky nezodpovědnosti některých občanů dějí ve městě.

Po 23. hodině oznámil občan, že na Ptácké ulici u okružní křižovatky buší nějaké individuum hlavou o vrata pivní pohotovosti a křičí na celé kolo. Dále měl zamířit prostředkem vozovky směrem na Podlázky a strážníci opět spěchali na místo.

„Muže jsme našli a z jeho chování bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné a psychotropní látky. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla negativní. Hlídka PČR provedla u muže test na přítomnost OPL s pozitivním výsledkem. Vzhledem k tomu, že muž plně neovládal své jednání a mohl tak sebe i své okolí, byla na místo strážníky přivolána záchranná služba, která jej za asistence jednoho ze strážníků převezla do oblastní nemocnice Mladá Boleslav, kde lékař rozhodl o umístění muže na protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci pak ještě asistovali při převozu muže na příslušné oddělení,“ dodal Tomáš Kypta.

Foto: MP Mladá Boleslav

About Author