RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic schválil čtyři projekty

Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic (ITI) Mladá Boleslav schválil čtyři projekty, které jsou součástí programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o další z nezbytných kroků směřujících k realizací projektu. Tím dalším bude hodnocení v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Mezi čtyřmi projekty, které Řídicí výbor schválil, je i projekt nákupu nízkoemisních autobusů pro Dopravní podnik Mladá Boleslav. Ten mezi lety 2023 a 2027 pořídí 17 nových autobusů s podporou více než 80 milionů korun z ITI.

„Dotace pokryje 70 procent uznatelných nákladů,“ upřesnil první náměstek primátora Jiří Bouška. Dopravní podnik Mladá Boleslav díky tomu naváže na postupnou obnovu vozového parku, která probíhala mezi roky 2017 – 2021, kdy bylo uvedeno do provozu 21 nových autobusů s podporou prostředků z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

Řídicí výbor dále schválil projekt Automobily k zajištění terénních sociálních služeb (Spokojený domov, o.p.s), Pořízení osobního automobilu pro poskytování terénní odlehčovací služby organizace GPP v regionu Mladá Boleslav (Global Partner Péče, z.ú.) a projekt Zázemí pro Adiktologické centrum poradenství a terapie (Laxus z.ú.).

Mladoboleslavská aglomerace je jednou ze třinácti oblastí Integrovaných teritoriálních investic podporovaných v České republice. Zahrnuje dohromady 63 obcí, které do roku využijí přibližně 1,2 miliardy korun z různých programových rámců a operačních programů. IROP je jedním z nich.

ZDROJ/FOTO: MB-NET.CZ

About Author