RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Péťa se postaral o rozruch v Restauraci Rozvoj a následně si věřil i na přivolané strážníky

Smíšená hlídka Městské policie Mladá Boleslav a Asistenta bezpečného města byla v pátek dopoledne vyslána do restaurace Rozvoj v ulici Jičínská, kde měl muž obtěžovat hosty a personál restaurace.

Po příjezdu na místo hlídka zpozorovala muže, který odpovídal popisu osoby, jež obtěžovala ostatní přítomné. Muž stál u baru a hlasitě se vyjadřoval k obsluze na opačné straně baru. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení.

„Muž, který se identifikoval jako Péťa, odmítl komunikovat s hlídkou ohledně své totožnosti. Hlídka mu znovu vysvětlila povinnost prokázat totožnost a varovala jej před možným přivedením na policii ČR za účelem zjištění jeho identifikace. Muž odpověděl slovy: „Nikam nejedu a totožnost vám neřeknu, raději se s vámi budu rvát.“ Z tohoto důvodu musela hlídka použít donucovací prostředky – pouta, aby muže přivedla pod kontrolu vše v souladu se zákonem o obecní policii,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Stanislav Holub.

Kvůli drobným oděrkám, které muž utrpěl při použití donucovacích prostředků, byl převezen na ošetření do místní nemocnice. V nemocnici muž poskytl své údaje zdravotnickému personálu. Pan D. podstoupil dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, kterou provedl zdravotnický personál s pozitivním výsledkem 2,11% alkoholu v dechu. Dále pan D. informoval zdravotnický personál, že užil látku obsahující THC. Drobné oděrky na čele muže nevyžadovaly lékařské ošetření, a proto byl propuštěn ze zdravotnického zařízení.

„Hlídka Městské policie ve 11:45 hodin muži sundala služební pouta a poučila muže, že vše bude oznámeno místně příslušnému správnímu orgánu podezření z přestupku, který se týká neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Během zákroku hlídky nebyla zaznamenána žádná újma na majetku žádné zúčastněné strany,“ dodal Stanislav Holub.

About Author