RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

O forenzní značení jízdních kol je v Mladé Boleslavi zájem – pokračovat bude v dubnu také pro obyvatele Kosmonos

Od dubna bude mladoboleslavský odbor bezpečnosti a prevence kriminality opět provádět forenzní identifikační značení u jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek pro občany Mladé Boleslavi a na základě veřejnoprávní smlouvy také pro občany Kosmonos. Veškerá služba je pro občany obou měst zcela zdarma, protože je plně hrazena z rozpočtových kapitol jednotlivých měst.

Během března budou opět vyhlášeny termíny, kdy bude FIZ prováděno. Místo kde bude FIZ prováděno je i nadále stejné jako v loňském roce, garáž u magistrátu města Mladá Boleslav vedle tzv. věže kde se nachází stavební úřad. Veškeré informace ohledně FIZ sdělí pracovnice OBPK paní Bouchalová na telefonním čísle 326 716 157 nebo 797 870 605.

FIZ napomáhá policii s určením kontrolovaných jízdních kol. Dokládá to případ majitele horského jízdního kola, který si je 15. 5. 2021 nechal v rámci projetu FIZ označit. Letos v lednu mu bylo toto kolo odcizeno a i zásluhou právě označení tohoto jízdního kola (FIZ) došlo k jeho nalezení a následnému vrácení majiteli.

foto: mb-net.cz

About Author