RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Na 12 místech začnou geologické vrty kvůli plánované rekonstrukci železniční trati

V dnech 25. srpna až 30. září se chystají geologické vrtací práce na 12 místech v Mladé Boleslavi či jejím blízkém okolí v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí železničního traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) – Mladá Boleslav hl. n. Vrty se uskuteční na schválených lokalitách v blízkosti trati jak kolem Slovanky či Ptácké ulice, tak i například na Krásné louce či v okolí hlavního nádraží. Příslušnou dohodu o vstupu na tyto pozemky s firmou AFRY CZ, která vrty zajistí, schválila v pondělí rada města. Informoval o tom první náměstek primátora Jiří Bouška.

Geologické práce budou spočívat v provedení vrtných prací jednoduchou jádrovkou (bez výplachu) a dvojitou jádrovkou s výplachem vrtnou soupravou osazenou na podvozku s doprovodným cisternovým a osobním vozidlem s následnou dokumentací vrtného jádra a likvidací vrtu zpětným zásypem a obnovou živičného povrchu vysprávkou studenou směsí. Práce budou probíhat vždy v době od 10:00 do 18:00 hod. Pracovní místa, která se budou nacházet na provozované komunikaci, budou označena dočasným dopravním značením. Dotčená část lokality bude po skončení prací plně uvedena do původního stavu. 

Vzhledem k tomu, že místa vrtů jsou většinou umístěna v zeleni či na krajích parkovišť a pod., nebudou nutná opatření, která by zásadně omezila dopravu. Město dalo také podmínku, aby vrty nepoškodily konkrétní hodnotné stromy v blízkosti  jednotlivých vrtacích míst. Nelze ale vyloučit zvýšenou hlučnost a prašnost v době vrtacích prací.

Práce na jednom vrtu bude záležet na konkrétních podmínkách, potrvá několik hodin či například celý den. Vrtat se bude do hloubky 15-25 m, vrt bude o průměru 20 cm. Přesné načasování prací bude záležet na konkrétních lokalitách i klimatických podmínkách. Na Krásné louce má firma načasovat práce tak, aby se nepřekrývaly s většími akcemi pro veřejnost během září (například Septemberfest či závod Kolo pro život). 

Zdroj: mb-net.cz

About Author