RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Modernizace železnice: z Liberce přes Mladou Boleslav do hlavního města za 69 minut

Správa železnic představila výsledky Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice. Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut.

Železnice tak bude moci na této trase konkurovat silniční dopravě. Podle schválené varianty se téměř v celé trase zruší stávající vedení trati mezi Turnovem a Libercem. Výjimkou bude úsek Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou, který bude zachován pro nákladní obsluhu. Z Liberce na státní hranici s Polskem dojde k elektrifikaci ve stávající stopě a rekonstrukci vybraných úseků. Kromě výše uvedeného spojení je součástí 200PF varianty i elektrifikace tratí ve Frýdlantském výběžku. Správa železnic plánuje zahájit výstavbu nejdříve v roce 2030. Investiční náklady jsou v této chvíli vyčísleny na desítky miliard korun.

Železniční trať bude elektrifikována, expresní spoje budou zastavovat kromě cílových stanic v Praze a v Liberci už jen v Mladé Boleslavi. Turnov budou míjet tzv. Čtveřínskou spojkou od Příšovic do Doubí, odkud bude nová trať napřímena a ve směru do Liberce trasována mimo současný koridor. Počítá se, že část povede v tunelech. Některé stávající úseky budou modernizovány, další zrušeny, nebo budou sloužit pro nákladní dopravu. Mohou se proměnit i v cyklostezky. Koridor bude nyní zapracován do Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

(s využitím tiskových zpráv Ministerstva dopravy ČR a studie proveditelnosti)

Foto: Správa železnic

About Author