RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Knihovna v Mnichově Hradišti se má díky dotaci dočkat nového mobiliáře

Středočeský kraj rozdělí mezi 36 městských a obecních knihoven 2 miliony korun. Cílem dotačního programu na podporu základních knihoven bylo zlepšení technického vybavení. Finální rozhodnutí o rozdělení dotací bude na krajských zastupitelích.

Zaměření dotačního programu vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Dotační program byl zaměřen na zlepšení technického vybavení knihoven, jak pro práci s veřejností, tak i na databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání v knihovním katalogu vzdáleným přístupem. Finance mohly být použity rovněž na vybavení mobiliářem či výpočetní nebo audiovizuální technikou .“

Podmínky dotačního programu splnilo a nejvyšší bodové ohodnocení získalo celkem 36 projektů obecních knihoven, na které kraj hodlá rozdělit 2 miliony korun. Jsou mezi nimi například vybavení Městské knihovny v Mnichově Hradišti mobiliářem, výpočetní technikou a knihovnickým systémem pro práci s veřejností, zlepšení technické vybavenosti a digitalizace Obecní knihovny v Olešné nebo například vybavení knihovny v Klecanech pro práci s veřejností a pořádání veřejných akcí.

Ve Středočeském kraji se nachází celkem přes 800 knihoven, z toho je 5 knihoven pověřeno regionálními funkcemi. Jsou to Městská knihovna Benešov, knihovna Kutná Hora, knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Na Kladensku působí Středočeská vědecká knihovna v Kladně, která je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

O rozdělení dotací rozhodnou krajští zastupitelé na svém příštím zasedání.

foto: Knihovna Mnichovo Hradiště

About Author