RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V Mnichově Hradišti se připravuje adaptace bývalého hotelu pro potřeby muzea a infocentra

Město Mnichovo Hradiště připravuje adaptaci bývalého hotelu U Hroznu pro potřeby muzea a infocentra. Zatímco běží projektová příprava, v přízemí vznikají kanceláře, kam se na konci března přesune infocentrum a Klub Mn. Hradiště s.r.o. (Klub tu bude fungovat dočasně, po dobu rekonstrukce domu čp. 299 na náměstí).

V horních patrech objektu radnice zřídila dočasné nouzové ubytování pro ukrajinské uprchlíky, kteří se sem přesunuli z místního kapucínského kláštera. Ubytovací kapacity jsou zřízeny v plném souladu se zákonem známým jako Lex Ukrajina IV a na dobu, kterou tento zákon upravuje. V hotelu bydlí 27 osob, z toho je 13 dětí, 13 žen, které jsou zaměstnané převážně ve školství, ve zdravotnictví nebo pracují pro město, a jeden muž který se podílí na správě a údržbě objektu. Ano, město ve svém objektu samo zřídilo ubytovnu, ovšem takovou, kde má poslední slovo a maximální kontrolu. Nutno podotknout, že náklady na provoz nouzového ubytování jsou městu ze strany státu kompenzovány. Provoz je zcela bezproblémový.

Na Facebooku města Mnichovo Hradiště je rovněž informace, která se zabývá výhradou vůči plánovanému stěhování muzea. „Muzeum funguje desetiletí ve 2. patře zámku v prostorách, které jsou v řadě ohledů nevyhovující – řeč je například o bezbariérovosti, nedostatku prostor pro sbírkové předměty a přípravu výstav nebo o potřebě koordinovat své aktivity s NPÚ, majitelem zámku. Přestěhováním muzea, které patří k aktivním spolutvůrcům kulturního života města, do prostor vybudovaných s ohledem na potřeby této instituce dostanou zaměstnanci muzea možnost realizovat nové aktivity a instituci dále rozvíjet. Přínosná bude tato změna i z pohledu podnikatelů, kteří mají své provozovny na náměstí – není pochyb, že část turistů do centra právě kvůli návštěvě muzea zavítá“, píše se dále na sociální síti.

V úterý 7. března bude hostem ve vysílání Rádia MB starosta města Jiří Plíhal. Rozhovor si nenechte ujít od 10 hodin.

About Author