RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V Mladé Boleslavi bude napojena na telematický systém i MHD

Autobusy mladoboleslavské MHD budou v blízké budoucnosti také napojeny na řídicí dopravní systémy. Rada města v pondělí 22. dubna potvrdila výběr dodavatele zakázky Telematika MHD Dopravní podnik. Jak uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška, tuto zakázku v celkové hodnotě 48,973 mil. Kč bez DPH bude město financovat s pomocí evropských fondů a dodávka předmětu díla potrvá devět měsíců.

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění telematického systému, sestávající se z prvků preference MHD nainstalovaný do vozidel MHD, navazujícího dispečerského systému a příslušných úprava světelné signalizace. Významnou součástí dodávky je také odbavovací systém v autobusech MHD včetně dodávky software, montáž jednotlivých zařízení do vozidel a zprovoznění jednotlivých zařízení celého systému jako celku. Součástí zakázky je i servisní podpora na dobu 5 let, která začne po skončení záruční doby, tzn. až v průběhu roku 2027.Tato zakázka umožní integraci mladoboleslavského dopravního systému do režimu Integrované dopravy Středočeského kraje a bude umět  spolupracovat s dalšími krajskými  platebními systémy včetně pražské integrované dopravy. Čipové karty všech dotčených prodejců bude poté možno využívat i v rámci mladoboleslavské MHD.

Financování zakázky v celkové hodnotě 48 973 065 Kč bez DPH bude probíhat za přispění evropských strukturálních fondů (IROP21+) ve výši 25 728 895 Kč, a to v rámci ITI Mladá Boleslav. Realizátorem projektu „Telematika MHD Dopravní podnik“, reg. č. CZ.06.06.01/00/22_067/0003386, je Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

zdroj: mb-net.cz

About Author