RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Středočeský kraj nechá opravit průtah Benátek nad Jizerou

Motoristům bude sloužit nový silniční průtah Benátek nad Jizerou. Radní schválili zadávací dokumentaci na rekonstrukci za více než 183,1 milionu korun. Nové budou silnice na křižovatkách i na autobusovém terminálu. Na akci se bude finančně podílet i město a mladoboleslavská vodárenská společnost.

Kraj nechá opravit průtah Benátek nad Jizerou. Jde o silnici II/610, která prochází Pražskou ulicí. Radní vzali na vědomí důvodovou zprávu k akci, a především schválili zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. „Jde o nadlimitní veřejnou zakázku. U průtahu jde o změnu dokončené stavby řešící směrovou, výškovou a šířkovou úpravu stávajících částí silnic II/610 a II/272, přičemž na silnici II/610 půjde i o úpravou stávajících křižovatek a autobusového terminálu. Nové budou i chodníky a vodovodní řad a kanalizace,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Celá akce vyjde na 183,1 milionu korun. Kraj se bude podílet částkou 141,2 milionu, přičemž bude čerpat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek zaplatí město a firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Stavba je počítána na dvě stavební sezóny a předpoklad zahájení je ještě v tomto roce.

Foto: benatky.cz

About Author