RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Stavba větve u Bezděčína má končit v říjnu, rekonstrukce mostu na Pražské pak v listopadu

Budování přímé větvě na dálnici D10 v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Mladé Boleslavi – Bezděčína vrcholí. V těchto bylo na dálnici instalováno také nové dopravní značení. Aby dílo mohlo vzniknout, bylo nutné přeložit dva telekomunikační kabely CETIN a jeden plynovod.

Hlavním smyslem této stavby je zřízení komunikace, která umožní přímé napojení z dálnice D10 ve směru od Prahy na silnici I/16 směrem na Mělník a I/38 směrem na Nymburk. Dojde tak k odstranění složitých závleků v prostoru stávající křižovatky. Řidiči se tak už nebudou muset vracet zpět po dálnici nebo projet trasu dlouhou cca 1 kilometr Bezděčínem, aby mohli pokračovat v cestě.

Jak na dálnici, tak na silnici 1/38 se během stavebních týdnů tvořily nepříjemné kolony. Komplikace mají skončit právě v druhé polovině října, kdy hodlá Ředitelství silnic a dálnic ČR novou přímou větev uvést do plného provozu. Původní termín dokončení tak byl o několik týdnů posunut.

Celková délka přímé větve je 377 metrů a je řešena jako „téčko“, z D10 zaústěná do silnice I/38 s tím, že vpravo bude 194 metry dlouhý připojovací pruh pro směr Nymburk. Pro odbočení vlevo a pokračování na Mělník bude větev kolmo ke stávající vozovce. Zhotovitelem je společnost MI Roads a.s., která se zavázala k provedení prací za 19,4 mil. Kč bez DPH.

V červenci v Mladé Boleslavi začala také rekonstrukce mostu v Pražské ulici

Mezi další dopravní omezení, které řidičům komplikuje cestování, je rekonstrukce mostu v Pražské ulici. Ve směru na Hejtmánku mohou ovšem řidiči vozidel do 3,5 tuny volit celkem jednoduchou a velmi krátkou objízdnou trasu – odbočit lze za autobusovou zastávkou na Podolci. Z druhé strany vede objízdná trasa přes Saharu kolem Akumy, nebo po dálnici, případně po silnici kolem Dubců.

Starý most byl v předchozích týdnech zdemolován a stavba nového začne v těchto dnech. Podle původních informací má být rekonstrukce dokončena koncem listopadu 2023. Celková cena rekonstrukce je 9,8 milionu korun bez DPH.

About Author