RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Slavnostní zahájení ostrého provozu: Bioplynová stanice v Plazech je nejmodernější v Česku

V průmyslové zóně Plazy se dnes uskutečnilo symbolické slavnostní zahájení ostrého provozu nejmodernější bioplynové stanice v České republice. Definitivní start je v plánu již na konci listopadu letošního roku, protože po ročním zkušebním provozu jsou odladěny všechny provozní parametry a stanice bude přijímat ročně minimálně 25 tisíc tun biologicky rozložitelných odpadů.

Unikátní technologie si poradí se zbytky potravin a celou řadou odpadů rostlinného i živočišného původu. Energie z odpadu se zde promění v zelený biometan, který je skrze vlastní čerpací stanici bioCNG využíván jako pohon autobusů mladoboleslavské MHD i aut svážejících odpady.

„Jsme velice pyšní na tento projekt i v návaznosti na využití vyrobeného biometanu v naší městské hromadné dopravě. Odpad, který vzniká v domácnostech občanů našeho města, najde další využití,“ uvedl primátor Raduan Nwelati, pro nějž je to jeden ze zásadních projektů, které ve své roli prosadil a pomohl s jejich realizací. „Obrovský dík patří každému, kdo se na této stavbě podílel, cesta za tím, kde stojíme dnes, rozhodně nebyla jednoduchá. O to větší mám radost, že se první etapu podařilo zdárně realizovat a my můžeme bioplynku uvést do ostrého provozu,“ podotkl.

Ředitel dopravního podniku Marek Džuvarovský uvedl, že aktuálně jezdí na bioCNG 21 z 32 autobusů, které má DPMB k dispozici. „Momentálně tedy jezdí na tento ekologický pohon dvě třetiny našeho vozového parku, ale do budoucna na něj přejdeme kompletně. Už víme, že se nám podařilo získat dotaci na dalších 17 autobusů.“

První náměstek primátora Jiří Bouška pak připomněl, že první etapou plány zdaleka nekončí. „Mám radost, že se nám povedlo dokončit bioplynku jako první krok naší vize, za kterou dlouhodobě jdeme. Tedy komplexně zpracovávat komunální odpad z Mladé Boleslavi a okolí. To samozřejmě není možné bez peněz, proto mě těší, že se nám podařilo uspět s projektem Bezodpadové Mladoboleslavsko. Jde zhruba o 200 milionů korun, které dostaneme v rámci ITI přes ministerstvo životního prostředí a přes Státní fond životního prostředí. Součástí toho je i rozvoj bioplynové stanice, vybudování sběrného dvora, podzemní kontejnery a podobně,“ uvedl.

Jak to funguje?

Zajímavá je i praktická část projektu, který je tvořen 17 technologickými celky. Auto s odpadem se zváží, vjede do haly a vyloží ho do příjmové jímky. Šnekovým dopravníkem je dávkován do třídící linky. Zde se oddělí obalový materiál a inertní frakce, jako je písek, sklo nebo kámen. Třídící linka je jednou z nejdůležitějších součástí technologického řešení a dokáže účinně odloučit biologicky nerozložitelné materiály, jako jsou např. plasty, kovy či sklo. Po pasterizaci bez nežádoucích patogenních mikroorganismů je tento materiál přečerpán do fermentorů a dochází k produkci bioplynu. Bioplyn pak zajišťuje i energetickou soběstačnost celého provozu BPS. Cirkulární smyčku uzavírá výroba certifikovaných hnojiv pro využití v zemědělství.

ZDROJ/FOTO: MB-NET.CZ

About Author