RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Škoda Auto darovala Klaudiánově nemocnici trenažér pro pacienty se sníženou hybností

Zástupci Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi dnes převzali trenažér osobního vozu Škoda, který bude sloužit k praktickému nácviku nastupování u pacientů po operacích kyčle či kolene a u osob se sníženou mobilitou. Cílem je rychlejší zapojení pacientů do běžného života a usnadnění každodenních činností spojených s užíváním automobilu.

„Jsme velmi rádi, že jsme získali darem trenažér osobního vozu Škoda pro využití přímo v areálu nemocnice. Využijeme jej jak u pacientů po operacích kyčelního či kolenního kloubu, tak u klientů se sníženou mobilitou či u lehčích stavů příslušných neurologických diagnóz, a to k praktickému nácviku nastupování do vozu i k vystupování. Pacienti se pod odborným dohledem naučí, jak i s aktuální indispozicí mohou používat automobil, který jim usnadní nezbytné návštěvy zdravotnických zařízení či rehabilitaci,“ popisuje JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice.

Pacienti s endoprotézou kyčelního kloubu či po operacích kolenního kloubu potřebují delší rekonvalescenci, při níž se musejí vyrovnávat se sníženou hybností. Automobil je pro ně důležitou součástí léčby i co nejrychlejšího návratu do zaměstnání.

Možnost používat automobil má velký význam i pro celkovou psychickou podporu dlouhodobě nemocných pacientů, kteří tak nemusí být odkázáni na pomoc svého okolí při dopravě k lékaři, na rehabilitaci či do práce. I proto bude nový trenažér využíván nejen v lůžkové části pro pacienty po operaci, ale dostupný bude i osobám po různých úrazech či operacích páteře a dolních končetin, které se dlouhodobě potýkají s omezením pohybu.

„Při nácviku nastupování a vystupování není potřeba používat skutečný automobil, postačí karoserie s interiérem, ovšem zásadní je mít všechny součásti, které tvoří přirozené překážky, s nimiž se pacienti setkávají,“ přibližuje Ladislav Řípa. „Odborný zdravotnický personál díky tomu může pacienty naučit usednutí do vozu, a pokud zdravotní stav umožňuje bezpečné řízení vozidla, tak i za volant.“

Trenažér vozu Škoda Scala dodala automobilka Škoda Auto v požadovaném provedení, tedy bez pohonného ústrojí, ale s kompletním interiérem, který plně odpovídá běžnému automobilu. Nemocnice si zajistila úpravu tak, aby se vůz nacházel ve správné výšce od země a také na místě, kde je dostupný jak pacientům z lůžkové části, tak klientům ambulantního a rehabilitačního oddělení.

„Myšlenku s instalací trenažéru osobního vozu do nemocnice považujeme za velmi přínosnou a jsme rádi, že jsme touto cestou mohli pomoci jak zdravotníkům, tak především pacientům. Pevně věříme, že i díky praktickému nácviku využívání automobilu budou mít osoby po operaci či s dlouhodobějším hendikepem usnadněnou rehabilitaci a snazší návrat k běžným aktivitám,“ říká Jiří Prokop, vedoucí oddělení Zdravotní služby a ergonomie ve společnosti Škoda Auto.

Podpora zdravotnických služeb je pevnou součástí společenské odpovědnosti automobilky Škoda Auto, a to jak na celorepublikové úrovni, tak v regionech, kde firma působí prostřednictvím svých výrobních závodů. Klaudiánově nemocnici již dříve zapůjčila automobily jako součást pomoci během koronavirové pandemie a těsnou spoluprací se podílela také na očkování. Škoda Auto je dále partnerem například organizace Zdravotní klaun, která pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám během léčby, v minulosti firma rovněž předala vozy Škoda pro rychlou zdravotnickou pomoc.

Mimoto se Škoda Auto systematicky věnuje ochraně zdraví svých zaměstnanců a řadou projektů podporuje zdravý životní styl. Podrobně sleduje ergonomii na pracovištích, provozuje vlastní zdravotní středisko a mezi prvními podniky v České republice plošně zavedla nekuřácká pracoviště, zájemcům při odvykání pomáhá finančně i zajištěním odborných terapií.

Díky komplexní péči o zdraví zaměstnanců získala společnost Škoda Auto opakovaně ocenění Podnik podporující zdraví. Při posledním hodnocení v roce 2021 bodovala v součtu kritérií na více než 95 % a obdržela potřetí za sebou nejvyšší, třetí stupeň titulu. Certifikát se uděluje na tři roky.

About Author