RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Pokládkou asfaltu vrcholí stavba přímé větve na D10 u Bezděčína – řidiči hlásí kolony téměř každý den

Nepříjemné kolony u Mladé Boleslavi ve směru na Prahu – tak to v těchto dnech často vypadá na dálnici D10. Také v úterý dopoledne je nutné počítat se zdržením. Budování přímé větvě v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Mladé Boleslavi – Bezděčína vrcholí pokládkou asfaltových vrstev. Na stavbě, která ušetří řidičům kilometry, se pracuje 11 hodin denně. Nová přímá větev na D10 v mimoúrovňové křižovatce Bezděčín by měla být uvedena do plného provozu v druhé polovině října.

Až 2000 tun asfaltové hmoty bude použito na výstavbu přímého napojení D10 na silnici I/38. Ještě před tím zde dělníci pracovali s 8 tisíci tunami zeminy, z níž vytvořili náspy. 

Aby dílo mohlo vzniknout, bylo nutné přeložit dva telekomunikační kabely CETIN a jeden plynovod. Hlavním smyslem této stavby je zřízení komunikace, která umožní přímé napojení z dálnice D10 ve směru od Prahy na silnici I/16 směrem na Mělník a I/38 směrem na Nymburk. 

Dojde tak k odstranění složitých závleků v prostoru stávající křižovatky. Řidiči se díky tomu už nebudou muset vracet zpět po dálnici nebo projet trasu dlouhou cca 1 kilometr Bezděčínem, aby mohli pokračovat v cestě. 

Celková délka přímé větve je 377 metrů a je řešena jako „téčko“, z D10 zaústěná do silnice I/38 s tím, že vpravo bude 194 metry dlouhý připojovací pruh pro směr Nymburk. Pro odbočení vlevo a pokračování na Mělník bude větev kolmo ke stávající vozovce. 

V místě prací platí dopravní omezení. Na D10 mezi km 38 – 41 je doprava vedena ve dvou zúžených pruzích pro oba směry a rychlost snížena na maximálně 80 km/h. 

Pod dálnicí na silbnici I/38 bude od čtvrtku 21. září po dobu čtyř dnů provoz omezen na jeden pruh a řízen kyvadlově za pomoci semaforů. 

Zhotovitelem je společnost MI Roads a.s., která se zavázala k provedení prací za 19,4 mil. Kč bez DPH. 

ZDROJ/FOTO: MB-NET.CZ

About Author