RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Mnichovo Hradiště: Přípravy stavebních úprav ulice Víta Nejedlého si vyžádají pokácení několika smrků

V Mnichově Hradišti bude v letošním roce zahájena kompletní proměna ulice Víta Nejedlého. Ještě předtím, než bude vybrán dodavatel stavby a práce se rozběhnou, je třeba 1. etapu připravit. V průběhu března je tak nutné pokácet několik vzrostlých stromů, k jejichž odstranění vydal odbor životního prostředí již dříve souhlasné stanovisko.

Aktuálně se bude jednat o několik smrků pichlavých v prostoru před bytovým domem čp. 1298-1300 a před obchodním střediskem „Dukla“. Kácení se dotkne i vybraných keřů. Další dřeviny, jejichž pokácení nepodléhá souhlasu odboru životního prostředí, budou postupně odstraňovány podle postupu stavebních v průběhu tohoto a příštího roku. Později bude v rámci projektu realizovaná náhradní výsadba, která počítá s cca deseti stromy za každý odstraněný.

Součástí projektu úprav uličního prostoru je revitalizace zeleně v celé délce ulice Víta Nejedlého. Většina ze vzrostlých stromů, které komunikaci lemují, bude zachována a integrována do nové podoby uličního prostoru. Zároveň proběhne masivní výsadba nových stromů, takřka sedmi desítek listnáčů – javorů, střemch či jeřábů.

Kácení vzrostlých stromů je vždy nepříjemné, ale v některých případech se mu nelze vyhnout. Současné stromy jsou z velké části vysazeny nad elektrickým vedením a také nad telekomunikační sítí, což údržbu těchto sítí komplikuje. Nová výsadba bude už realizována tak, aby nebyla se sítěmi v kolizi.

About Author