RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Klaudiánova nemocnice finišuje se stavbou takzvané dospávací jednotky

Mladoboleslavská nemocnice finišuje se stavbou takzvané dospávací jednotky, která přímo navazuje na centrální operační sály. Tím bude péče o pacienty po operacích v Klaudiánově nemocnici kvalitnější. Na dokončovací práce se přijel v pátek 29. července osobně podívat krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Ten ocenil promyšlenost celého projektu. Pacientům začne dospávací jednotka sloužit od září.

Díky dospávací jednotce dojde k minimalizaci vzniku pooperačních komplikací. Například při krvácení bude možné ihned revidovat operační ránu a tím eliminovat riziko zvýšených krevních ztrát. Dospávací jednotka bude vybavena novou moderní zdravotnickou technikou, která ihned upozorní na případné pooperační komplikace. Zdravotnický personál bude neustále v bezprostředním kontaktu s operovanými pacienty. Významným způsobem se tak eliminuje riziko zhoršení stavu pacienta, ať už jde o ohrožení života, zdravotní komplikace s trvalými následky nebo případné prodloužení doby hospitalizace.

Zajímavostí je, že dospávací jednotka vzniká ve zcela novém prostoru v patře, který vznikl jako tunel spojující dvě budovy. Výhodou je, že se jedná o zcela samostatnou jednotku, kterou lze v případě potřeby izolovat od ostatního provozu nemocnice, čímž může vzniknout například samostatná infekční jednotka intenzivní péče s deseti lůžky. Takovou izolační jednotku v současné době Klaudiánova nemocnice nemá. V uplynulých letech se během covidové pandemie ukázala nutnost těchto intenzivních lůžek.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 98. – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby. Celkové náklady projektu včetně vybavení jsou 55 milionů korun (z toho stavební práce představují 42,7 milionů korun). Klaudiánova nemocnice na tuto investici získá dotaci ve výši 55.467.914 korun.

About Author