RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Interní oddělení Klaudiánovy nemocnice má nové přístroje

Klaudiánova nemocnice úspěšně pokračuje v obnově svého přístrojového vybavení. Nových přístrojů se tentokrát dočkalo interní oddělení. Pořízeny byly systém monitorování vitálních funkcí včetně telemetrického systému, externí kardiostimulátory, echokardiograf, zátěžové EKG s běhacím pásem, dva ultrazvukové přístroje, pojízdný RTG přístroj s C-ramenem, defibrilátor, infuzní technika a lůžka. Mladoboleslavská nemocnice nakoupila přístroje díky dotaci z REACT-EU – Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Celkem bude pořízena nová technika do nemocnice v celkové hodnotě 226 249 976,- korun.

Interní oddělení využívá nového monitorování vitálních funkcí včetně telemetrického systém. „Nový monitorovací systém již je na mnohem vyšší technologické úrovni. Umožňuje mnohem sofistikovanější hodnocení záznamu, a to i na stanicích lékařů mimo JIP. Systém umožňuje monitorovat všechny důležité parametry vitálních funkcí a rovněž dva invazivní tlaky. Z důvodu zvýšení bezpečnosti pacientů, je na denní místnosti velký centrální monitor. Zároveň došlo v rámci monitorovacího systému k rozšíření telemetrie na standardní oddělení, kde není již sledovaný pouze EKG signál, ale rovněž i sledování sycení krve kyslíkem,“ řekl primář interního oddělení Martin Polák.

V případě externích kardiostimulátorů došlo k navýšení stávajícího počtu, a především ke zlepšení kvality přístroje. Lékaři mají nyní k dispozici i takzvaný externí dvoudutinový kardiostimulátor, který umožnuje zlepšit minutový srdeční výdej při srdečním selhání a dalších stavech.

Další výraznou technologickou obměnou je pořízení pojízdného C-ramene. Díky vyšší kvalitě přístroje, který pracuje s nižšími dávkami záření ale s vyšší kvalitou zobrazení, je lépe zajištěna bezpečnost pro pacienta i personál. Výhodou je možnost přenosu a archivace do nemocničního informačního systému. Nové C-rameno například umožnuje lépe provádět implantace kardiostimulátorů i zavádění cévních vstupů.

Nové ultrazvuky bude využívat endokrinologie a nefrologie. „Díky kvalitativně vyšší kvalitě obrazu a zpracování je možné detekovat drobné útvary nebo odebírat vzorek tkáně,“ vysvětlil primář Polák. Nový echokardiografický přístroj včetně jícnové sondy bude interní oddělení využívat pro jícnovou echokardiografii. Tento přístroj umožnuje dále rozšiřovat diagnostické možnosti v oblasti neinvazivní kardiologie.

About Author