RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Drábské světničky zůstávají také v tomto roce uzavřeny

Na Drábské světničky se turisté ani v tomto roce nepodívají. Správce hradu, Lesy ČR, s. p., započal s projektem záchranných opatření a nového turistického zpřístupnění. Jedná se o další krok k naději pro uchování výjimečné kulturní památky.

Drábské světničky soustavně poškozovali vandalové novodobými petroglyfy v podobě obrazců a nápisů. Vzhledem k turistické oblibě místa navíc vznikly na pískovcových cestách hluboké prohlubně. Po jednání s archeology, kteří označili stav hradu za kritický, i zástupci CHKO Český ráj se Lesy ČR rozhodly pro záchranný projekt, který by měl dalšímu poškozování památky zabránit.

„Z důvodu kritického stavu části památkově chráněného objektu, zajištění ochrany a péče o památku a přípravy záchranných prací za účelem jejího dalšího zpřístupnění je vnitřní prohlídkový okruh zříceniny hradu Drábské světničky až do odvolání uzavřen,“ informují Lesy ČR.

Hrad se nyní digitálně mapuje a řeší se majetkoprávní záležitosti. Poté přijde na řadu projektová dokumentace a samotné práce budou zahájeny. „S otevřením areálu počítáme nejpozději v roce 2025,“ řekl Jaroslav Čacký, správce Lesní správy Ještěd z Lesů ČR.

Průchod areálem po značené turistické stezce a prohlídka okolí památky nejsou tímto dotčeny. Přirozené skalní vyhlídky navazující na areál hradu propojuje červeně značená turistická stezka.

foto: lesycr.cz

About Author