RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Benátky nad Jizerou: Mnoho zameškaných hodin dětí ve škole – rodičům hrozí vězení

Policisté z Benátek nad Jizerou zaevidovali od ledna letošního roku celkem 5 případů týkající se ohrožování výchovy dítěte, kdy rodiče nezajišťovali řádnou povinnou školní docházku svých dětí. Tři z nich již ukončili sdělením podezření, u zbylých dvou k tomu v následujících dnech dojde, informovala o tom mluvčí Policie ČR Michaela Richterová.

V půlce ledna sdělili policisté ženě podezření ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte, kterého se dopustila tím, že její syn během školního roku 2021/2022 do prvního pololetí 2023 zameškal přes 420 hodin, z toho měl více než 120 vyučovacích hodin neomluvených.

Na konci ledna taktéž sdělili podezření ze stejného trestného činu rodičům, kteří zanedbávali péči o povinnou školní docházku svého syna. Ten během školního roku 2021/2022 do letošního prvního pololetí měl zameškaných více než 430 hodin, z toho téměř 140 neomluvených.

Stejně tak bylo sděleno na začátku března podezření ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte dalším rodičům, jejichž dcera v prvním a druhém pololetí školního roku 2022/2023 zameškala 369 hodin, přičemž 114 z nich jsou jako neomluvená absence. Tito rodiče se tohoto jednání, kdy zanedbávali péči o povinnou školní docházku svého dítěte, dopustili i přesto, že byli za stejný trestný čin loni odsouzeni. Nyní jim v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětím svobody.

Výše zmiňovaní rodiče svým jednáním umožnili svým dětem vést zahálčivý způsob života, čímž dochází k ohrožení výchovy a ohrožení rozumového a mravního vývoje. Navíc ani řádně nespolupracovali se školou, nedostavovali se k pohovorům s třídními učiteli a výchovnou poradkyní a nezúčastňovali se třídních schůzek.

About Author