RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Zastupitelé Mladé Boleslavi v pondělí schválili rozpočet na rok 2022

Mladá Boleslav má schválený rozpočet na rok 2022. Konsolidované příjmy a výdaje včetně financování jsou schváleny ve výši přes 1,8 mld. Kč. Jak zdůraznil primátor Raduan Nwelati, rozpočet byl sestaven tak, aby umožnil co největší množství investic a oprav a zároveň zahrnul i zvýšené náklady na energie.

Letošní rozpočet počítá podle primátora s investicemi a většími opravami ve výši zhruba 800 mil. Kč (včetně očekávavaných dotací).

Rozpočet pamatuje na velké investice

Mezi největší investice letošního roku bude patřit výstavba první etapy parkovacího domu v ulici U Stadionu vedle sportovní haly, nová lávka pro pěší a cyklisty přes Jizeru vedle železničního mostu a navazující cyklostezka v oblasti Krásné louky, dále projekt dopravní telematiky, pokračování stavby cyklostezky přes náměstí Republiky, výtah ze Štěpánky na třídu T. G. M. u Krásné vyhlídky, dům se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centrum), zahájení revitalizace areálu skateparku Radouč i malé kontaktní zoo v sousedství.

Připravuje se také stavba dvou parkovacích věží, úprava křižovatky třídy V. Klementa a Husovy ulice, podzemní kontejnery v Michalovicích a na Josefském náměstí, pokračuje rekonstrukce bytového domu na třídě V. Klementa a chystá se projekt na zadržování vody v areálu 9. ZŠ.

Chystají se i menší, ale prospěšné investice například do venkovní zahrady vedle DZÚ Penzion, dětského hřiště ve Štefánikově ulici, úpravy a dostavby objektů na zahradě v Klementince, rekonstrukce velké Pluhárny, hřiště za Jizerou a v Michalovicích.

Plánovaných investic a velkých oprav je ovšem mnohem více, jen do oprav ulic, chodníků a parkovišť míří přes 70 milionů korun. Mnoho prostředků je také určeno do potřebných oprav a vybavení školních budov a areálů, sportovišť i kulturních zařízení. Na velké investice se podařilo zajistit příslib evropských i státních dotací, které tak – stejně jako v minulých letetch – výrazně odlehčí městskému rozpočtu.

zdroj: mb-net.cz

About Author