RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Zápisy ukrajinských dětí do škol a školek budou v Mladé Boleslavi v červnu

Mladá Boleslav vyhlásila termíny zápisů do mateřských a základních škol pro děti s ukrajinským občanstvím, přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Zápis do školek byl stanoven na 6. června 2022 od 13 do 15 hodin.

Zápis se týká dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019, pro ně je předškolní docházka povinná. K zápisu ale mohou přijít i mladší děti, které budou přijímány na základě volných kapacit. Zápisy prvňáčků a registraci dětí k základnímu vzdělávání (2. -9. třída) se budou konat ve středu 8. června od 14 do 18 hodin.

foto: mb-net.cz

About Author