RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Začíná výběrové řízení na zhotovitele obchvatu Jizerního Vtelna

Zahájení stavby nového obchvatu kolem Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku je zase o něco blíže. Ředitelství silnic a dálnic na silnici tak hodlá olehčit dopravě na silici 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem, přičemž součástí bude i krátký tunel. Tato stavba za přibližně 922 milionů korun má už všechna povolení.

Nová přeložka má ulevit obci, kterou projede denně přes 6 000 aut, od silného provozu. Současně přinese i bezpečnější a plynulejší provoz. Dosud auta musí projíždět přímo středem obce.

Přeložka ve směru od Mladé Boleslavi nahradí stoupání serpentinami, u zámku Stránov povede 270 metrů dlouhým tunelem. Ve stoupání bude silnice v režimu 2 + 1 se stoupacím pruhem ve směru na Mělník.
Pro zachování příjezdu k zámku a do osady Stránova je zřízena 582 m dlouhá místní přístupová komunikace. Stávající přístup historickou zdí bude dočasně (po dobu výstavby tunelu) zrušen a nahrazen provizorní komunikací, ale po zasypání tunelové trouby bude cesta postavena v původním rozsahu (tzn. k objektu fary). Do původního stavu v původním šířkovém uspořádání 4,0 m bude vrácen i chodník, jehož trasa bude stavbou tunelu také přerušena. Chodník bude nadále sloužit pouze pro pěší přístup do osady Stránov a k zámku Stránov, případně pro vozidla rezidentů přilehlých budov před historickou bránou. Po dobu výstavby tunelu bude zřízen provizorní chodník délky 279 m, který se napojí na zmíněnou provizorní komunikaci. Trasa se ke konci napojuje v místě poslední serpentiny pod zámkem na stávající silnici I/16. Od východního portálu tunelu pokračuje stavba po náspu. Stavba končí napojením na stávající silnici I/16 před Krnskem. Kromě jednoho tunelu budou její součástí také dvě křižovatky, z toho jedna okružní a druhá styková.

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo v trase budoucího obchvatu k přípravě území formou odstranění křovin, kácení stromů, vytrhání a vykopání pařezů, včetně zemních prací s tím spojených. V současnosti je připravován záchranný archeologický výzkumu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 922,39 mil. Kč bez DPH. Zahájení stavby předpokládáme v příštím roce, její uvedení do provozu pak v roce 2028. Na vizualizaci stavby se můžete podívat ve videu níže.

About Author