RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Začíná stavba cyklostezky mezi Chrástem a Bezděčínem

Po přípravných pracích začala stavba kilometr dlouhé cyklostezky mezi Bezděčínem a Chrástem. Rada města vybrala ve výběrovém řízení zhotovitele, který nabízí nejnižší cenu ve výši 16,8 milionu korun včetně DPH. Podpora z Integrovaných teritoriálních investic by měla činit 16,05 milionu korun.

Nová cyklostezka bude měřit 1,086 kilometru a zahrnuje propojení i se stávajícími cyklostezkami. Očekávané dokončení stavbu je v prosinci 2024. Akce bude podpořena konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 66 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu.

About Author