RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Za vodu si v Mladé Boleslavi od ledna připlatíme

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. na svém listopadovém zasedání rozhodlo o úpravě cen vodného a stočného pro rok 2023. Od 1. ledna zaplatí lidé za vodné 65,86 Kč/m3 a za stočné 55,74 Kč/m3. Vodné a stočné se tak v součtu v porovnání s cenami roku 2022 v průměru zvýší o 12,95 %.

Při výpočtu ceny vodného a stočného jsou uplatněny principy věcně usměrňované ceny dle výměru Ministerstva financí a zároveň musí být splněny podmínky poskytovatele dotace na projekty z Operačního programu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2023, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

About Author