RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Výlet na Drábské světničky? Ani letos,
ani příští rok. Počítejme se sezónou 2026

Drábské světničky, jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů v regionu, jsou od jara 2020 zavřené. Vyžádal si to jejich stav, který odborníci vyhodnotili jako kritický. Aktuálně probíhá příprava souboru opatření, které mají zabránit další degradaci cenné lokality, informuje o tom mnichovohradišťský Kamelot.

Společnost Lesy ČR, která historickou památku spravuje, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni již pořídila 3D model Drábských světniček. Pokud při pořizování dokumentace a jejím schvalování nevyvstanou neočekávané komplikace, Lesy ČR počítají s povolením finálního návrhu k 30. červnu letošního roku.

Následovat budou snahy o získání dotačního titulu – očekávané náklady na systém lávek, schodišť a chodníků se mají pohybovat kolem 10 milionů korun. Poté proběhne výběrové řízení. Zhotovitel by měl být vybrán na přelomu let 2023 a 2024 a ve druhém čtvrtletí roku 2024 se pustit do práce. „Realizace samotné stavby se s ohledem na náročnost a daná specifika předpokládá v délce 24 měsíců včetně klimatických omezení a technologických pauz. V ideálním případě a přiznání dotačních prostředků lze předpokládat dokončení a schválení stavby v posledním čtvrtletí roku 2025,“ konstatuje Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice z Lesů ČR.

foto: cokolivokoli.cz

About Author