RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V Mnichově Hradišti začala rekonstrukce Mateřské školy v Mírové ulici

V Mnichově Hradišti byla zahájena rekonstrukce Mateřské školy v Mírové ulici a vznik nové třídy. Školka se stane do podzimu staveništěm, nový školním rok tak zahájí celý pedagogický tým se všemi dětmi v novém.

Vedle zrekonstruovaných prostor (kanceláře, sklad, přípravna jídel, šatny, prádelna, zázemí pro učitelský sbor) bude děti, pedagogické i provozní zaměstnance po skončení prací čekat nové vnitřní vybavení, upravené venkovní prostory a rovněž zbrusu nová třída pro 24 školáčků.

Mnichovo Hradiště se jen za posledních 6 let rozrostlo o 500 obyvatel, a pravděpodobně o ještě mnohem více. Na tuto situaci je podle vedení města potřeba s ohledem na budoucnost reagovat odpovídajícími kapacitami.

Příprava rekonstrukce, kterou bude provádět pardubická stavební společnost Marhold, si vyžádala dočasný přesun 105 dětí, které nyní tráví čas v náhradních prostorách. Ty se městskému úřadu podařilo zajistit v budově Klub Mnichovo Hradiště na náměstí a v bývalé školní jídelně v Mírové ulici.

Zhotoviteli bylo staveniště předáno 19. ledna 2022. Stavba za 30,5 milionu Kč bez DPH bude dokončena v průběhu podzimu, 19 milionů Kč pokryjí dotace. Zatímco děti se do své školky v září vrátí, drobné dokončovací práce, které nebrání provozu, budou na podzim ještě probíhat.

Foto:

About Author