RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

V Klaudiánově nemocnici se konal Náborový den prvodárců krve a dárců kostní dřeně. Darovet krev přišlo více než sto lidí