RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Uprchlíci před válkou nedělají v Mladé Boleslavi žádné problémy – mnoho se jich učí ve vzdělávacím centru

Mladoboleslavští strážníci provádí každý den pravidelné kontroly ubytovacích zařízení pro občany z Ukrajiny. Uprchlíci před válkou bydlí na Kolibě, v sokolovně Debř, ve Věnci, nebo například v Bezděčíně. Kontroly jsou zaměřené na veřejný pořádek a dosud nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Uprchlíci před válkou si pomoci váží a rozhodně nepřijeli dělat problémy, čehož se někteří obyvatelé města obávali.
Mladá Boleslav se postarala také o děti ve školním věku, kterých je tu přes 400.

„Nezačleňujeme je rovnou do škol, kde by byly už tak traumatizované děti navíc konfrontovány s faktem, že spolužákům ani pedagogům nerozumí. Už dva týdny pro ně funguje takzvané ukrajinské vzdělávací centrum v areálu bývalé restaurace Koliba, kde se děti učí intenzivně česky a získávají další nezbytné informace pro začlenění do života v našem městě,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Dodal také, že se vedení města shodlo na tom, že unáhlené začlenění ukrajinských dětí do stávajících tříd by nebylo dobré ani pro jednu stranu, navíc by se narušila výuka v rozjetém školním roce a trpěly by tím všechny děti.

Jelikož kapacita Koliby už nestačí, několik tříd bylo rozmístěno na další místa v Mladé Boleslavi, děti se tak učí v komunitním centru Klementinka, v areálu skautské klubovny v loděnici a rovněž jsou využity volné třídy na některých základních školách.

Děti se denně od 8 do 11 hodin intenzivně učí česky, v odpoledních hodinách pak následují bloky českého jazyka pro jejich rodiče a další dospělé ukrajinské uprchlíky.

Středočeská centra pomoci ukrajinským uprchlíkům v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami za sobotu odbavila 510 lidí. Je to o 157 méně než v pátek a nejméně za uplynulé dva týdny.

About Author