RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Tři nové třídy na ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti přinesou až 90 míst

Nástavba na ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti přinese tři nové učebny a vyřeší poptávku po potřebných místech. Mnichovohradišťské školy se vlivem růstu počtu žáků dostávají na hranu svých kapacit, v rámci koncepční strategie rozvoje prostorových kapacit škol se proto pouštíme, vedle právě realizované Mateřské školy Mírová, do dalšího rozšíření. Tři nové třídy na ZŠ Sokolovská přinesou až 90 míst, se začátkem realizace se počítá na rok 2023, podle dotačních možností.

„Třídy, které vzniknou nad krčkem, budou prostorově komfortní. Děti tu budou mít dostatek světla, volný prostor pro alternativní výuku po straně každé třídy a nástavba navíc přinese užitečné propojení „staré“ a „nové“ budovy na úrovni prvního nadzemního podlaží,“ uvádí místostarosta města Honza Mareš.

Studie počítá se slunolamy na kompletně prosklené jihozápadní straně, se stropními světlíky nebo lepenými dřevěnými trámy u stropu, které zpříjemní atmosféru vzdělávacích prostor. Spojovací chodba propojující obě budovy školy povede na severovýchodní straně nástavby.
„Vedle nástavby krčku na ZŠ Sokolovská se nyní aktivně zabýváme rovněž podobou nové sportovní haly, která by měla vzniknout v kampusu naší druhé základní školy ve Studentské ulici. V tomto případě lze uvažovat o realizaci nejdříve v roce 2025.

Koncepce rozvoje školství však počítá i s takovými projekty, jako je nové školní křídlo s minimálně devíti učebnami v areálu ZŠ Studentská, novým pavilonem ZŠ Sokolovská nebo s výstavbou nové budovy městské knihovny. Pokud bychom realizovali všechny zvažované projekty, náklady by činily přes 700 milionů korun. V časovém horizontu deseti let to není nereálné, ale současná situace na trhu se stavebními materiály samozřejmě vše komplikuje,“ dodává starosta Ondřej Lochman.

Koncepce možného rozvoje prostorové kapacity základních škol v Mnichově Hradišti, na které v posledních letech pracuje architekt města Jan Světlík, mělo schvalovat v letošním roce. Tento dokument následně stanoví priority a souslednost jednotlivých dílčích projektů, a stane se tak jakýmsi jízdním řádem rozšiřování školských kapacit Mnichova Hradiště.

zdroj: Facebook Mnichovo Hradiště

About Author