RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Středočeský kraj ve čtvrtek vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů – hasiči hlásí extrémní nárůst počtu požárů

Pro celý Středočeský kraj platí od čtvrtečního dne mimořádná opatření pro období dlouhotrvajícího sucha. Středočeská hejtmanka Petra Pecková to dnes vyhlásila na podnět hasičů kvůli současnému suchu a zvýšení počtu požárů v přírodě. V platnost tak vstupuje například zákaz spalování suché trávy na volném prostranství nebo klestí v lesích, zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty nebo zákaz táboření mimo vyhrazené prostory. Mimořádná opatření platí do odvolání.

Středočeští hasiči evidují za březen extrémní nárůst počtu požárů v přírodě, to potvrzují také hasiči na Mladoboleslavsku.

V období déletrvajícího sucha platí rovněž zákaz kouření s výjimkou elektronických cigaret a používání zábavní pyrotechniky. Lidé nesmí používat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení a zastavovat motorová vozidla na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem.

Porušení povinností stanovených nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů.

About Author