RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Senioři ve Středočeském kraji už nemají jízdné zdarma, na slevu dosáhnou váleční veteráni

Rada Středočeského kraje schválila na svém dnešním zasedání úpravy tarifu Pražské integrované dopravy (PID) ve Středočeském kraji a tarifu Středočeské integrované dopravy (SID). Mezi největší změny patří zavedení slevy pro držitele Průkazu válečného veterána, dále pak sjednocení ceníku přepravy pro seniory 70+ a zavedení jízdního dokladu PID pro přepravu jízdních kol v železniční dopravě. Současně tarify zohledňují změny státem nařízených slev.

Úpravy tarifů přináší do veřejné dopravy Středočeského kraje novinku v podobě slevy pro držitele Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pro držitele Osvědčení / Průkazu válečného veterána. Pro získání slevy musí mít osobu PID Lítačku, ke které jim bude vydán kupon s platností 365 dní za 365,-Kč. PID Lítačku si mohou vyřídit na vybraných kontaktních místech ve Středočeském kraji či Praze, popřípadě online. „Ročním kupónem za symbolických 365 Kč pro více než 15 tisíc válečných veteránů žijících v České republice, chceme vyjádřit vděk za jejich činy a odvahu. Zejména v současné době je třeba si neustále připomínat, že lidé, kteří bojují či bojovali za svobodu a demokracii, si zaslouží naše uznání,“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Další novinkou je sjednocení jízdného pro seniory jak v autobusech, tak vlacích. Dosud poskytoval Středočeský kraj zdarma jízdné pro seniory 70+ na území Středočeského kraje pouze v autobusech, ve vlacích si cestující musí zakoupit jízdní doklad, časový kupon neexistuje. Po zrušení této kategorie bude senior 70+ jezdit stejně jako senior 65+, tedy budou mu poskytovány slevy od státu, možnost nákupu časového kuponu a nastanou shodná pravidla cestování u autobusové i u vlakové dopravy. „Cena, kterou nově cestující v této kategorii zaplatí rozhodně není enormně vysoká, jelikož si mohou zakoupit časové kupóny, po kterých navíc evidujeme dlouhodobě rostoucí poptávku. Nejčastěji totiž senioři cestují na krátké vzdálenosti v rámci dvou až tří pásem,“ doplňuje radní Borecký.

V neposlední řadě se v rámci úpravy tarifů zohledňuje přeprava kol. V současné době se v tarifu PID přepravují ve vlacích jízdní kola pouze na území Prahy, na území Středočeského kraje tarif PID pro jízdní kola neexistuje, s výjimkou cyklobusových linek. Cestující je odkázán pouze na různorodé tarify příslušných dopravců. Cílem této úpravy tarifu je zjednodušit pro cestující odbavení jízdních kol na celém území PID. „Po přepravě jízdních kol u našich železničních dopravců evidujeme dlouhodobě poptávku, nicméně současná kapacita železničních dopravců pro přepravu kol je omezena. Není proto možné nabízet jízdní doklad pro kolo zdarma k časovému jízdnému. V této souvislosti tak navrhujeme takzvaný jednotlivý jízdní doklad za 30 Kč na 120 minut a celodenní jízdní doklad za 80 Kč,“ upřesňuje Petr Borecký.

Rada Středočeského kraje také schválila úpravy Tarifu Pražské integrované dopravy a Tarifu Středočeské integrované dopravy ve Středočeském kraji ve vazbě na státní slevy, konkrétně snížení státem nařízených slev pro žáky, studenty a důchodce ve věku 65+. S ohledem na rozhodnutí vlády z ledna tohoto roku dochází ke snížení slevy na jízdném pro studenty a seniory ze 75 % na 50 %. „Jsme přesvědčeni, že i poloviční sleva z jízdného je pro využívání veřejné dopravy stále atraktivní a znamená tak významnou úsporu v rodinných rozpočtech. Slevy ve výši 50 % se budou i nadále týkat žáků od šesti do 18 let, studentů do 26. narozenin a rovněž lidí starších 65 let,“ upřesňuje Borecký.

Zdravotně postižení ZTP, ZTP/P se budou ve Středočeském kraji přepravovat se slevou 75 %. Zdarma se budou i nadále přepravovat děti do 6 let a doprovod ZTP/P. Změna také nenastane u rodičů dětí v ústavech, zde zůstane sleva 50 %. Společně se změnou výše slevy budou nově více zvýhodněny rodiny s malými dětmi, vzhledem k tomu, že dochází ke zrušení omezující podmínky bezplatné přepravy jednoho dítěte do 6 let v autobuse, nebo dvou dětí ve vlaku, které jsou v doprovodu osoby starší 10 let.

Veškeré úpravy bude muset schválit zastupitelstvo Středočeského kraje.

foto: ctidoma.cz

About Author