RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Preventivní akce v Klaudiánově nemocnici opět odhalila melanom

Klaudiánova nemocnice se opět přidala k celostátní akci Den melanomu. Lékaři nemocnice v tento den vyšetřili celkem 49 lidí všech věkových kategorií. „Během vyšetřování jsme zachytili nemelanomové kožní útvary: dvakrát kožní basaliom, pětkrát atypický névus a osmkrát aktinickou keratózu. Tyto útvary pacienty neohrožují na životě, ale je potřeba je pravidelně sledovat (atypické névy), léčit lokálními přípravky (aktinické keratózy), v případě basaliomu pak odstranit. V jednom případě jsme zachytili podezření na kožní melanom,“ dodává primářka kožního oddělení Iveta Tomšíková.

Den melanomu má všem připomínat závažnost melanomu a rizika spojená se vznikem tohoto onemocnění. Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže. Lidé by měli mít na paměti, že je nutné používat ochranné krémy. „Tuto akci vnímám jako velmi přínosnou, upozorňuje veřejnost na potřebu preventivních kontrol pigmentových névů v rámci prevence. Na našem pracovišti v rámci ambulance pro pigmentové nevy probíhají prohlídky pigmentových névů vždy jednou týdně v úterý. Je možné se k tomuto vyšetření objednat,“ dodává primářka Tomšíková.

Melanom je přitom jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně, i když ve střední Evropě je větší výskyt u žen. Případů maligního melanomu navíc mezi bělochy celosvětově stoupá. Nejvíce případů je diagnostikováno ve věkové skupině 60–64 let.

ilustrační foto: klaudianovanemocnice.cz

About Author