RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Poradní sbor primátora pracuje na zvýšení pocitu bezpečí v Mladé Boleslavi

V prosinci minulého roku vznikl v Mladé Boleslavi poradní sbor primátora pro bezpečí a prevenci kriminality ve městě. „Jedná se o šestičlenný tým, kde má zastoupení Policie ČR, městská policie a odbor bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu,“ vysvětlil vedoucí poradního sboru Michal Foit s tím, že podle potřeby se jednání účastní i zástupci dalších složek integrovaného záchranného systému. Schází se zpravidla jednou týdně a jejich hlavním cílem je soustavné zvyšování bezpečí a také pocitu bezpečí obyvatel města. Na schůzkách pravidelně řeší situaci ve městě, vyhodnocují, co se na poli bezpečí odehrálo v minulém týdnu a stanovují postup pro nadcházející dny.

Vzájemnou spolupráci si pochvalují všechny zúčastněné strany, umožňuje jim totiž pracovat mnohem efektivněji například díky tomu, že si jednotlivá problematická místa či akce nejen pojmenují, ale také rozdělí síly a dohodnou společný postup.

„Tradičně největší problém i z hlediska subjektivního pocitu bezpečí lidí je v lokalitě kolem Kauflandu. Je to místo uprostřed sídliště, a protože jde o obchodní centrum, kumuluje se tam obrovské množství lidí. Díky společnému postupu s městskou policií a asistenty prevence kriminality máme toto místo ale pokryté prakticky nepřetržitě. Musím také vyzdvihnout, že v Boleslavi nám práci velmi usnadňuje zdejší výborný kamerový systém,“ uvedl ředitel mladoboleslavských policistů Marek Jirouš. Dodal, že v letošním roce bylo ve městě dosud spácháno 344 trestných činů, z toho ovšem pouze tři vloupání do rodinných domů oproti 12 loňským, což ukazuje klesající tendenci.

Největší nárůst naopak představuje kyberkriminalita, zejména phishingové útoky, kdy se podvodníci snaží z lidí nejrůznějšími způsoby vylákat přístupové údaje k bankovním účtům a poté jim peníze z konta bleskově ukrást. „V tomto segmentu jsme zaznamenali oproti loňsku nárůst o 60 trestných činů, proto i v rámci poradního sboru primátora připravujeme místní osvětovou kampaň, abychom lidi varovali,“ vysvětlil Marek Jirouš s tím, že přesun zločinu do kyberprostoru je celorepublikový problém.

Co se týká objasněnosti, boleslavským policistům se v tomto ohledu poměrně daří, protože letos vykazují objasněnost přes 50 procent. Průměr objasněnosti ve Středočeském kraji je přitom kolem 35 procent. „I v tomto aspektu nám pomáhá skvělá spolupráce s městskou policii a odborem bezpečnost a prevence kriminality, tedy s městem,“ dodal.

Vedoucí OBPK Vladislav Král pak uvedl, že vzájemná spolupráce všech zmíněných složek pomáhá i v projektu Cesta z ulice, který jeho odbor ve městě rozjel. „Začali jsme v létě roku 2020 a do dnešního dne se nám povedlo pomoci 44 lidem, kteří z našeho města odcestovali buď do místa, kde předtím žili, nebo dokonce někam za prací. Touto cestou bychom chtěli pokračovat i nadále, několika lidem se nám totiž už povedlo i nalézt zaměstnání,“ naznačil Vladislav Král směr unikátního projektu, jímž se inspiruje řada dalších měst.

Jelikož důležitou součástí zvyšování bezpečnosti je také prevence, společný postup umožňuje městské i státní policii a také OBPK podělit se i o tuto činnost, a pokrýt tak mnohem větší spektrum mateřských a základních škol, nechybí pak ani preventivní akce například pro seniory.

„Městská policie začíná s preventivními programy už ve školkách, kdy se děti se strážníky potkávají poprvé. Ovšem pak na to navazujeme mnoha programy pro základní školy, a tak s těmi dětmi pracujeme celou řadu let, vlastně celou jejich školní docházku, což se jeví jako velmi účinné,“ vysvětlil ředitel městské policie Tomáš Kypta.

ZDROJ: MB-NET.CZ

About Author