RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Policisté prověřovali případ úhynu syslů obecných v Čejeticích – případ je odložen

Policisté prověřovali případ úhynu syslů obecných v Čejeticích. V polovině září tohoto roku přijali trestní oznámení týkající se úhynu syslů, které jim bylo postoupeno z Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi. V dané oblasti mělo při výstavbě řadových domů a v okolí docházet k zásahu do přirozeného prostředí, kde se sysli obecní ve volné přírodě vyskytují. Sysel obecný je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů. Nyní je případ odložen.

V rámci prověřování celého případu nebyl v uvedeném místě nalezen žádný uhynulý Sysel obecný, jeho nory a ani v době ohledání místa zde nebyl potvrzen jeho aktuální výskyt.

„V místě byla provedena prohlídka pozemků za asistence pracovníků Inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. V rámci prohlídky policisté společně s inspektory zjistili, že se na pozemku sice nachází syslí nory, ty jsou však až za hranicí přilehlé stavby. Fotografie dvou uhynulých syslů, které měli policisté k dispozici, rovněž ukázaly, že tito uhynulí sysli byli nalezeni v místě mimo výstavbu řadových domů,“ uvedla mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová.

Policisté v rámci prověřování nezjistili, že by kterákoliv osoba usmrtila nebo poškodila či zničila přirozené prostředí výskytu kriticky ohroženého druhu Sysla obecného. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo zjištěno, že se ve věci nejedná o trestný čin, přestupek nebo jiné protiprávní jednání, proto byl případ usnesením odložen.

About Author