RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

POL POINT mají od konce dubna k dispozici i občané Mladoboleslavska

Občané Mladé Boleslavi, ale i její návštěvníci, mají od konce dubna letošního roku možnost moderním a efektivním způsobem komunikovat s Policií ČR, a to prostřednictvím systému POL POINT – asistované digitální služby. Speciální místnost je zřízena přímo v budově Magistrátu města Mladá Boleslav. Občané mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů.

tento POL POINT je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti úředníka občan sám.

Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám magistrátu, místnost tak mohou občané využívat v těchto dnech a časech:

Pondělí, středa: 8.00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 15:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:30

POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se např. sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

A CO JE VLASTNĚ POL POINT?

POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení. „POL POINT – kontaktní místo policie“ je pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který byl spuštěn v únoru roku 2020. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (operační místnost), které je nepřetržitě (o víkendech, i svátcích) obsazeno policistou od 8:00 do 22:00 hodin, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu.

foto: mb-net.cz

About Author