RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Po dvouleté pauze se v Bakově nad Jizerou uskuteční další Pojizerský folklorní festival

Po dvou letech čekání se v Bakově nad Jizerou uskuteční další Pojizerský folklorní festival. Pořadateli jsou Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR a město Bakov nad Jizerou. Jedná se o jubilejní 10. ročník a připraven je bohatý doprovodný program.

Už 1. července proběhne v bakovském divadle od 19 hodin tradiční beseda s hostem. Tentokrát přijal pozvání známý trenér Marian Jelínek. O hudební doprovod se postará lidová muzika folklorního souboru Gaudeamus VŠE z Prahy. Počet míst je omezen a proto je dobré si zakoupit lístky včas. Předprodej začne 1. června v bakovské knihovně a cena je 100,-Kč.

V sobotu 2. července začneme od 13 hodin v Komenského sadech pietním aktem u pomníku padlých vojínů z obou světových válek a poté se odtud vydá krojovaný průvod Žižkovou ulicí, která bude slavnostně vyzdobena, až na bakovské Mírové náměstí, kde bude poté slavnostně zahájen celý festival. Všechny tanečníky a hudebníky můžete podpořit právě již při průvodu. Budete mít možnost zde shlédnout DFS Vonička z Prahy, FS Gaudeamus VŠE z Prahy a FS Bejvávalo z Prahy.

Po slavnostním zahájení proběhne křest knihy „Hudebníkem u ČS kavalerie v Rusku“, jejímž autorem je Tomáš Drábek. Na tomto jubilejním ročníku proběhne také setkání u cimbálu s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára. A závěr bude patřit vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna, který je naším jediným profesionálním tělesem svého druhu v ČR a vystoupil zde i na prvním ročníku.

Dále se návštěvníci mohou těšit na Staročeský jarmark s rukodělnými řemesly, občerstvení a pochutiny. Pro děti bude opět připraven stánek, kde budou moci malovat obrázky a rozvíjet svou tvořivost pod vedením manželů Chocholoušových, kteří jim věnují celý svůj čas na festivalu již od prvního ročníku. Nejlepší 3 obrázky budou odměněny pěknými cenami. Stejně jako při minulých ročnících bude otevřeno Muzeum Bakovska s výstavou ZUŠ. Vstupné na festival je pro všechny návštěvníky zdarma případně dobrovolné v našem informačním stánku.

About Author