RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Oprava potrubí v ulici Na Radouči si vyžádá delší čas

Oprava prasklého vodovodního potrubí v ulici Na Radouči bude trvat delší dobu, než se původně předpokládalo. Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav již dokončila monitoring rozsahu poruchy přivaděče. Ve středu 13. prosince začne oprava potrubí.

Současně je nutné odborně posoudit stav komunikace včetně parkovacích míst. Budou provedeny zkušební vrty pro kamerový monitoring. Zasažená oblast bude prohlédnuta pomocí georadaru, což umožní zjistit výskyt případných dutin pod vozovkou. Rozhodnutí o dalším postupu prací včetně dopravního opatření padne až po důkladném vyhodnocení výsledků.

K havárii vodovodního přivaděče v ulici Na Radouči došlo ve čtvrtek 7. prosince. Ulice je nadále zaslepená a příjezd do ní je možný pouze od křižovatky s ulicí 17. listopadu.

Zdroj/foto: mb-net – Bohumil Horáček

About Author