RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Omezení končí – odběry krve a plazmy jsou v Klaudiánově nemocnici opět v plném provozu

Klaudiánova nemocnice začala v únoru s budováním nových centrálních laboratoří. V rámci této investice byly opraveny i prostory hematologicko-transfuzního oddělení (HTO): aferetický sálek a přilehlé výrobní prostory. Nové místnosti představily vrchní sestra HTO Jitka Francová a zástupkyně ředitele pro provoz nemocnice Helena Kocmanová předsedovi představenstva nemocnice Ladislavovi Řípovi a místopředsedovi představenstva Danielovi Markovi.

Odběry krve a plazmy byly v Klaudiánově nemocnici v uplynulých dvou měsících omezené. V úterý 19. dubna byl zahájen provoz v plném rozsahu. Dárci krve a plazmy se tak mohou opět plně objednávat tak, jak jsou zvyklí. Vítaní jsou i noví dárci.

„Prostory bylo nutné opravit, protože byly z 90. let a již přestaly splňovat současné požadavky na moderní transfúzní stanici. Jsem rád, že se nám podařilo v tak krátké době uvést sálek do provozu,“ řekl předseda představenstva Ladislav Řípa. Podle vrchní sestry Jitky Francové dárci, kteří přišli v úterý ráno jako první do nových prostor, byli z rekonstrukce nadšeni – sálek je totiž prostornější a viditelně modernější.

Klaudiánova nemocnice pokračuje na dalších etapách tohoto projektu – cílem je vznik takzvaných centrálních laboratoří. Ty vzniknou sloučením hematologické, biochemické a mikrobiologické laboratoře. V rámci tohoto projektu nemocnice již vybudovala v loňském roce novou krevní banku. Stávající etapa si vyžádá 18 milionů korun bez DPH (4 miliony korun na tuto etapu bude nemocnice čerpat dotaci z REACT-EU). Stavební práce budou kompletně hotové do konce tohoto roku. Součástí této investiční akce je též dodávka moderních zdravotnických technologií.

Do této doby sídlily zmíněné laboratoře odděleně v areálu nemocnice: hematologická laboratoř se nacházela v 1. poschodí pavilonu C, biochemická laboratoř ve druhém poschodí téhož pavilonu. Oddělení klinické mikrobiologie je umístěno ve vzdálené historické budově v Palackého ulici. Stávající prostory jsou již v nevyhovujícím stavu a neodpovídají požadavkům moderních laboratoří.

Ve sloučených laboratořích vznikne centrální příjem materiálu, tím se zjednoduší manipulace se vzorky i zadávání požadovaných vyšetření do laboratorního informačního systému. Transport vzorků bude do tohoto centrálního příjmu zajištěn pomocí potrubní pošty, jejíž vybudování je součástí projektu a bude realizováno během letošního roku. Tím bude zásadně zkrácena doba čekání na laboratorní výsledek, což bude mít zásadní vliv na zvýšení kvality péče o pacienty nemocnice – zejména u pacientů urgentního příjmu a oddělení navazující péče.

Vybavení laboratoře, zejména její biochemické části, novými automatizovanými analytickými systémy umožní navýšení kapacity zpracování sérových vzorků a vydání výsledků v témže dni. Konsolidace tak povede ke zrychlení odezvy laboratoří a rovněž k úspoře nákladů.

About Author