RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav odsoudila agresi vůči Ukrajině a podpoří uprchlíky

Představenstvo Okresní hospodářské komory Mladá Boleslav na svém mimořádném zasedání jednoznačně odsoudilo vojenskou agresi vůči Ukrajině, neboť se ze strany Ruska jedná o porušení mezinárodních úmluv a narušením integrity Ukrajiny jako nezávislého státu. Tento neomluvitelný čin je v rozporu s mezinárodním právem a ohrožuje stabilitu a mír v celé Evropě.

Okresní hospodářská komora se rozhodla podpořit rodiny a jednotlivce, kteří jsou nuceni opustit svoji zem a budou hledat nový domov v našem regionu, materiální pomocí založenou na finančních darech od podnikatelů a dalších podporovatelů našeho okresu. I přes současnou složitou situace se představenstvo komory rozhodlo věnovat z vlastních zdrojů částku 50 000,- Kč , za kterou budou pořízeny základní životní potřeby ukrajinských občanů, kteří v našem regionu najdou své dočasné útočiště. Zároveň představenstvo komory vyzvalo svým dopisem k obdobné podpoře ostatní podnikatele našeho okresu zasláním finanční podpory na transparentní účet č. 123-6351420207/0100 vedený u Komerční banky Mladá Boleslav.

Foto: EuroZpravy.cz

About Author