RÁDIO MB

JEDINÉ MLADOBOLESLAVSKÉ RÁDIO

Obměna vozového parku MHD v Mladé Boleslavi pokračuje, další čtyři nové autobusy jsou spolufinancované z ITI

Dopravní podnik města Mladá Boleslav převzal další čtyři nové autobusy značky Iveco na bioCNG. Pokračuje tím postupná obnova vozového parku mladoboleslavské MHD, která začala v závěru minulého kalendářního roku a je rozplánovaná až do roku 2027. Dopravní podnik během tohoto období celkem nasadí do provozu 17 nových autobusů, které jsou spolufinancované z Evropské unie (IROP21+) v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) Mladá Boleslav částkou přesahující 80 milionů korun. Průměrné stáří vozového parku dopravního podniku po této obměně kleslo na přibližně čtyři a půl roku.

Pořizovací náklady na jeden autobus činí 6 750 000 korun, přičemž dotace z Integrovaných teritoriálních investic pokrývá sumu 4 725 000 korun. Pro pořízení autobusů konkrétně na bioCNG je klíčové, že město vybudovalo vlastní bioplynovou stanici v Plazích, kde vozy čerpají palivo. „V opačném případě bychom museli pořídit autobusy na vodík nebo elektrický pohon, které jsou výrazně finančně nákladnější a tedy i spoluúčast města by byla vyšší,“ vysvětlil primátor města Jiří Bouška.

Obnova vozového parku je rozplánovaná postupně, aby vozový park v budoucnu nezestárnul v jeden moment. První čtyři nové vozy převzal Dopravní podnik Mladá Boleslav v závěru roku 2023. Nyní nasazuje další čtyři vozy. V letech 2025, 2026 a 2027 budou dodány pokaždé tři nové autobusy – vždy do poloviny kalendářního roku. „Podobně jsme postupovali i v předchozím období, když se nám toto řešení osvědčilo,“ poznamenal primátor Bouška.

Právě mezi lety 2017 – 2021 mladoboleslavský dopravní podnik postupně nasadil do provozu 21 nových autobusů, které byly spolufinancované z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Také tato flotila vozů využívá bioCNG. „Díky nynějšímu nasazení čtyř nových autobusů kleslo průměrné stáří vozidel na přibližně čtyři a půl roku, což považuji za velmi dobrý stav. Po této obměně zůstává v našem vozovém parku šest autobusů na naftu a 29 jich jezdí na bioCNG z naší bioplynové stanice,“ upřesnil primátor Bouška.

Dopravní podnik města Mladá Boleslav celkem využije z ITI částku 80 325 000 korun. Mladoboleslavská aglomerace ITI se řadí mezi třináct oblastí podporovaných v České republice, zahrnuje dohromady 63 obcí a do roku 2027 má alokováno přibližně 1,2 miliardy korun.

zdroj/foto: mb-net.cz

About Author